Monica von Schmalensee ny ordförande i IQ Samhällsbyggnad

Schmalensee _3x2 (1)

Monica von Schmalensee, ordförande IQ Samhällsbyggnad. Foto: Camilla Svensk

 

I dag höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma. Till ny styrelseordförande utsågs Monica von Schmalensee som är senior rådgivare för Global utmaning, ledamot i IVA och ordförande för Form/Design Center i Malmö.

 

Under årsstämman valdes även 3 nya ledamöter till styrelsen; Rune Brandt, samhällsbyggnadschef på Umeå kommun, Susanne Bäckström chef för stadsutveckling på Vasakronan samt Ulla Bergström, divisionschef för Sweco Architects.

 

– Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda IQ Samhällsbyggnad tillsammans med en kunnig och erfaren styrelse. Med de nyinvalda styrelseledamöterna breddar vi kompetensen i styrelsen ytterligare, säger Monica von Schmalensee.

 

Monica von Schmalensee tar över ordförandeskapet efter Mari Broman som varit IQ Samhällsbyggnads styrelseordförande sedan 2012. Mari Broman lämnar nu styrelsen.

 

Läs mer>>

 

 

Ny ordförande och 3 nya ledamöter

En ny styrelseordförande och tre nya ledamöter valdes alltså till IQ Samhällsbyggnads styrelse:

 

 

Monica von Schmalensee, ordförande

Monica är arkitekt, senior rådgivare för Global utmaning, ledamot i IVA och ordförande för Form/Design Center i Malmö. Monica var tidigare vd för White Arkitekter och etablerade då White internationellt med fokus på hållbarhet, arkitektur och stadsutveckling . 2019 tilldelades Monica RIBAs hedersomnämnade i Dublin. Monica utsågs till årets samhällsbyggare 2016 och under 2018 var hon ordförande i regeringens råd för hållbara städer. Monica var ordförande i SGBC mellan 2009-2016 och under många år satt Monica i Formas forskarråd. Hon har varit rådgivare åt Londons borgmästare och är styrelseledamot i International Council för Van Alen i New York. Hon är även ordförande i Stockholms byggnadsförening och ledamot i AMF fastigheter.

 

 

Rune Brandt, Umeå kommun

Rune Brandt har sedan 1992 haft ledande befattningar inom såväl kommun som statlig sektor. Sedan 2019 är Rune samhällsbyggnadschef på Umeå kommun som en av Sveriges ledande städer i omställningen till socialt hållbara och klimatneutrala städer. I Runes nuvarande uppdrag leder han verksamheter som mark och exploatering, lantmäteri, detaljplanering, bygglov, miljö- och hälsoskydd och övergripande planering.

 

 

Susanne Bäckström, Vasakronan

Susanne Bäckström är utbildad planeringsarkitekt och chef för stadsutveckling på Vasakronan. Susanne har över 25 års erfarenhet av stadsutveckling och planering – både i privata och kommunala verksamheter. Susanne deltar för Vasakronan i styrelserna för stadsutvecklingsprojekten Ursvik och Järvastaden. 

 

 

Ulla Bergström, Sweco

Ulla Bergström är arkitekt, divisionschef för Sweco Architects och en del av ledningsgruppen för Sweco Sverige.Ulla har axlat olika ledarroller och är van att leda komplexa projekt inom hållbar omställning och digitalisering. Ulla har stor branschkännedom och är sedan många år medlem i ett flertal styrelser; Innovationsföretagen (2013- 2019), Nordisk Byggdag (2016) och Stena Fastigheter (2019).

Den nya styrelsen i helhet:

 • Monica von Schmalensee, ordförande, White Arkitekter
 • Anna Bergström, Jernhusen
 • Ulla Bergström, Sweco
 • Rune Brandt, Umeå kommun
 • Susanne Bäckström, Vasakronan
 • Kajsa Hessel, Svensk Byggtjänst
 • Sven Junkers, Skanska Teknik
 • Christina Lindbäck, Ahlsell
 • Henrik Linderoth, Tekniska högskolan i Jönköping
 • Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket
 • Niklas Sörensen, egen konsultfirma

 

IQ Samhällsbyggnads valberedning har bestått av Ola Månsson, Installatörsföretagen (sammankallande), Albert Edman, Rise, samt Ulla Bergström, Sweco. Ulla Bergström har inte deltagit i processen för valet av henne.

 

Publicerat: Tisdag 17 Maj