Årsmöte 2022: Här är de nya ledamöterna i styrelsen

Nyanamnstyrelsen _liten

 

Nu är det klart vilka som ingår i Samhällsbyggarnas nya styrelse. Det beslutades under föreningens årsmöte som hölls digitalt tisdagen den 31 maj.

 

Tre av ledamöterna är nya: 

 

Mattias Tegefjord
Vd Uppsalahem

 

Mattias Tegefjord är uppväxt i Uppsala men flyttade till Stockholm för civilingenjörsutbildningen i väg- och vattenbyggnad vid KTH med examensår 1999. 

Är i dag vd för Uppsalahem, ett allmännyttigt bolag med 310 anställda som äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd på drygt 17 000 bostäder värderade till mer än 31 miljarder kronor. 

Har tidigare varit vd för ett litet nystartat fastighetsbolag. Förvaltningschef, fastighetschef och affärsenhetschef på̊ såväl stora som små̊ verksamheter är andra tidigare roller Tegefjord har haft under åren.

”Samhällsbyggarna har en viktig funktion som sammanhållande kraft för branschen. Förutom att utgöra en bred plattform för nätverkande och kompetensutbyte har Samhällsbyggarna en uppgift i att ur olika perspektiv belysa utmaningen att bygga framtidens goda och hållbara samhälle.”

 

Maciej Zakrzewski
Avdelningschef Investering distrikt syd, Trafikverket

 

Maciej Zakrzewski har 15 års erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschen, med en stor del av tiden varit inom beställarsidan.

 

Är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad  och även företagsekonom med inriktning organisationsteori. 

Arbetar som avdelningschef inom investeringsverksamheten på̊ Trafikverket med ansvar för samtliga ny- och ombyggnadsprojekt inom den statliga väg- och järnvägsinfrastrukturen i södra Sverige.

”Jag ser fram emot att bidra till Samhällsbyggarnas utveckling genom att nyttja den breda insikt i och förståelse för de frågor som driver anläggningsbranschen och som jag tillgodogjort mig inom beställarsidan. Jag brinner för affärsutveckling, hållbarhet och kompetensfrågor satt i ett större samhällsperspektiv. Jag tror att en nyckel för att möta utmaningarna, är en förståelse och vilja att arbeta tillsammans."

 

Karolina Skog
Rådgivare inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och hållbar utveckling

 

Karolina Skog har varit aktiv inom politiken i 20 år med särskilt fokus på̊ samhällsbyggnad, transport, bostadsfrågor och miljö̈.

 

I Malmö̈ verkade hon kommunalpolitiskt i tio år, bland annat som kommunalråd för trafik och stadsbyggnad. 

 

Var Sveriges miljöminister i tre år med ansvar för stadsbyggnad. De senaste åren har Karolina Skog suttit i riksdagens finansutskott samt lett en statlig utredning om socialt hållbar bostadsförsörjning. Var riksdagsledamot för Miljöpartiet till och med januari i år. 

 

”Att skapa samverkan och former för samtal har varit viktigt för mig i alla roller som jag haft och jag vill nu när jag skapar nya roller efter politiken fortsätta med att bidra till samverkan och kunskapsutveckling för en hållbar samhällsbyggnad. Jag tror starkt på̊ möjligheten att genom god samhällsbyggnad skapa möjligheter för ett gott liv för många.”

 

Följande personer i styrelsen fortsätter arbetet även under det kommande året: 

 

Dag Björklund
Senior konsult, ordförande i Samhällsbyggarna

 

Helena Dalhamn
Affärsområdeschef samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, Svefa

 

Magnus Forsberg
Strateg, Lantmäteriet

 

Mattias Gretzer
Regionchef, Svevia

 

Ida Karlsson
Doktorand inom Mistra Carbon Exit, Chalmers Tekniska Högskola

 

Elisabet Spross
Innovationsledare, Sweco

 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef på Folkhem, Karin Witalis, head of research på Colliers och vice ordförande Dag Måhlstrand, head of innovation vid Tyréns för alla insatser i styrelsen och för föreningen i stort. 

 

Anna Ervast Öberg och Dag Måhlstrand kliver dock in i den nya valberedningen, se nedan.

 

Samhällsbyggarnas valberedning

 

Helena Tellberg
Verksamhetschef för samhällslokaler och idrottsanläggningar, Kungälvs kommun (omval)

 

Olof Johansson
Programchef, Digitaliseringen av transportsystemet, Trafikverket (omval)

 

Rikard Silverfur
Chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna (omval)

 

Dag Måhlstrand (nyval)
Head of innovation, Tyréns 

 

Anna Ervast Öberg (nyval)
Affärs- och projektutvecklingschef, Folkhem

 

Till revisorer utsågs 

 

Micaela Karlström
Auktoriserad revisor, Allegretto revision AB (omval)

 

Lars Erik Engberg
Auktoriserad revisor, suppleant, Allegretto revision AB (omval)

 

Olle Hansson
Verksamhetsrevisor (omval)

 

Gunnar Ersbo
Verksamhetsrevisor (omval)

 

Ledamöter i besvärsnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare)

 

Claes-Göran Sundberg, ordförande (omval)

 

Tomas Ingemarsson (omval)

 

Sven Erik Hugosson (omval)

 

Publicerat: Tisdag 31 Maj