SEPREF-seminarium: Presentation av sex aktuella examensarbeten på KTH

Seprefkth

Presentation av sex aktuella examensarbeten inom fastighetsekonomi och finans på KTH 

Ett seminarium arrangerat av SEPREF – the Swedish Property Research Forum – en sektion inom Samhällsbyggarna.

 

Tisdagen den 8 juni 2021

9.00 - 10.30 

 

Mötet genomförs digitalt via Zoom

 

Anmäl dig här!

 

Anmälan senast den 7 juni. 

 

Vi skickar  en Zoom-inbjudan till alla som anmält sig före seminariet. Seminariet är kostnadsfritt.

 

9.00 Introduktion               

Christina Gustafsson och Sviatlana Engerstam
Fastigheter och byggande, KTH

 

Impact of Green Certification on the Rental Income of Office Buildings
Do Green Certifications Add Value to Properties?

Alexander Köhler & Johan Rydholm, masterelever KTH

 

Kreditfonder för fastighetsfinansiering

Svenska fastighetsbolags uppfattning och användning av kreditfonder

Fredrik Blomqvist & August Vilhelmson, masterelever KTH

 

The Future (of the) Office

A scenario study of what the future office could look like thanks to the progress of digitalisation

Astrid Lundman & Astrid Ålander, masterelever KTH

 

CSR engagement in profit maximizing organizations 

An overview of the main driving forces, financial incentives and considerations in business decisions

Jenny Fält & Cassandra Steffensen, masterelever KTH

 

Stockholmshyra

Är systematisk hyressättning vägen framåt? Hur påverkar läget och standarden bostadshyran? 

Louise Strömbäck, masterelev KTH

 

The future of office space - post the Covid-19 pandemic

How will the current pandemic change trends for office space? A study based on the principal actors within the industry

Jasmin David, masterelev KTH

 

10.30 Avslutning

 

---

 

Om examensarbeten på KTH

 

På KTH finns fyra utbildningsprogram med koppling till fastighetsekonomi och finans:

 

  • civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad (inriktning fastighetsekonomi och fastighetsjuridik)
  • kandidatprogrammet Fastighet och finans
  • kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling
  • masterprogrammet Fastigheter och byggande

 

Studenter som läser civilingenjörsprogrammet skriver i årskurs 3 ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng och i årskurs 5 ett examensarbete på avancerad nivå om 30 högskolepoäng.

 

Studenter som läser någon av kandidatprogrammen skriver i årskurs 3 ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng. Det tvååriga masterprogrammet avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå om 30 högskolepoäng. 

 

Examensarbetet görs i slutet av utbildningen där eleverna får möjlighet till fördjupning och att tillämpa sina kunskaper på frågor i praktiken. Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 högskolepoäng) beroende på utbildningen, dvs. kandidat- eller masterprogram.

 

Examensarbetena handleds av lärare/forskare på KTH och utförs under vårterminen för att vara klara i början på juni. Inom fastighetsekonomi och finans görs nu 40 arbeten på masternivå och drygt 40 på kandidatnivå.

 

Tillsammans med handledare på KTH väljs några av mest intressanta arbetena för er som researchers på detta seminarium. 

 

De (50) senaste examensarbetena från de fyra utbildningsprogrammen publiceras på institutionen för fastigheter och byggandes hemsida, länken är www.kth.se/fob/publikationer/examensarbeten-1.929921.

 

På denna hemsida finns en länk till KTH:s publikationsdatabas DiVA där en komplett lista över examensarbetena finns.

 

Om du har förslag på ämnen för framtida examensarbeten kan du registrera dessa på KTH:s exjobbsportal

 

Publicerat: Tisdag 1 Juni