Video: Laddstolpar i gemensamhetsanläggningar

Laddstolpar _etta

 

Missade du seminariet Laddstolpar i gemensamhetsanläggningar? Eller vill du se det igen? Nu ligger videon uppe på Samhällsbyggarnas Youtube-kanal.

 

 

Utbyggnaden av laddstolpar för laddning av elbilar är en viktig och aktuell fråga. En betydelsefull del av utbyggnaden berör gemensamhetsanläggningar, det gäller både bildandet av nya gemensamhetsanläggningar men även anläggande av laddstolpar i befintliga gemensamhetsanläggningar.

 

Laddstolpar som gemensamhetsanläggning

Vilka gemensamhetsanläggningar har redan bildats för laddstolpar? Hur har hinder hanterats i kända förrättningar?  

 

Medverkande

Linda Sabel, verksamhetsstrateg Lantmäteriet

Iia Kolk, verksamhetsutvecklare Lantmäteriet

 

Förvaltningsfrågor gällande laddstolpar

Hur kan samfällighetsföreningarna hantera frågan om anläggande av laddstolpar och hur kan debiteringen ske för laddning av elbilar i samfällighetsföreningen?

 

Medverkande

Tommy Österberg, lantmätare och författare till boken Samfälligheter: handbok för samfällighetsföreningar

 

 

Lästips:

Lantmäteriet, bromskloss för laddstolpar?, Hans Lind, Samhällsbyggaren

 

Samfällighetsföreningar kan visst besluta om laddstolpar för elbilar, Tommy Östberg, Samhällsbyggaren

 

TV4-inslag om laddstolpar och samfällighetsföreningar

Examensarbete LTH 2018 Laddstationer i gemensamhetsanläggningar – Emma Kullgren

Examenarbete Umeå 2020 Laddningspunkter och annan ny teknik i gemensamhetsanläggningar - Gustav Åkesson

 

Publicerat: Onsdag 26 Maj