Möt Samhällsbyggarnas nya styrelse

Nyastyrelseledamoter

Nu är det klart vilka som ingår i Samhällsbyggarnas styrelse 2021–2022. Det beslutades under årsmötet som hölls digitalt på torsdagseftermiddagen.

 

Av styrelsens åtta ledamöter är fyra nya namn. De är:

 

Helena _Dalhamn

Helena Dalhamn 

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling, Svefa

 

Magnus _Forsberg (1) 

Magnus Forsberg

Strateg, Lantmäteriet

 

Mattias _Gretzer

Mattias Gretzer

Regionchef, Svevia

 

Ida _Karlsson

Ida Karlsson

Doktorand inom Mistra Carbon Exit, Chalmers Tekniska Högskola

 

Fyra ledamöter – liksom ordföranden – omvaldes för det kommande året.

 

Styrelseordförande

 

Dag Björklund 

Konsult

 

Styrelseledamöter

 

Anna Ervast Öberg

Projektutvecklare, Trähus Veidekke Eiendom

 

Dag Måhlstrand

Head of Innovation, Tyrens

 

Elisabet Spross

Innovationsledare, Sweco

 

Karin Witalis

Egenföretagare, Witalis Real Estate Consulting AB

 

Eva Ellenfors, Gunnar Ersbo, Ulrika Fransson och Hans Bagge ställde inte upp för omval. Samhällsbyggarna riktar ett stort tack för alla insatser i styrelsen och för engagemanget i föreningen i stort! 

 

Valberedningen omvaldes, men med ny sammankallande och minus Jannice Johansson Steijner som inte ställde inte upp för omval. Stort tack för arbetet i valberedningen!

 

Helena Tellberg (sammankallande)

Rådasand VD, Swerock AB Avdelningschef Grus & Berg

 

 

Olof Johansson

Programchef - Digitaliseringen av transportsystemet, Trafikverket

 

Anna Denell

Hållbarhetschef, Vasakronan

 

Rikard Silverfur 

Chef Utveckling & Hållbarhet Fastighetsägarna

 

Revisorer

• Auktoriserad revisor – Micaela Karlström, Allegretto revision AB, (omval)

• Auktoriserad revisor, suppleant – Lars Erik Engberg, Allegretto revision AB, (omval)

• Verksamhetsrevisor – Olle Hansson, (omval)

• Verksamhetsrevisor, suppleant – Gunnar Ersbo

 

Ledamöter i besvärsnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare)

• Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval)

• Tomas Ingemarsson, (omval)

• Sven Erik Hugosson, (omval)

 

Publicerat: Torsdag 27 Maj