Är du årets unga Samhällsbyggare 2021?

Årets Unga Samha ̈llsbyggare

 

 

Clarence Morberg-priset delas årligen ut till yngre yrkesverksam person.
Pristagaren erhåller en prissumma om 20 000 kr. 

 

Person som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen inom något eller några av nedanstående områden:

  

  • Gott ledarskap
  • Idérikedom
  • Kompetensuppbyggnad
  • Forskning & utveckling 
  • Undervisning
  • Hållbarhet
  • Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser
  • Främjande av samhällsutvecklingen

 

Nästa pris delas ut under SB-dagarna 2021!

 

Med nomineringen önskar vi att du skickar med:

  • En motivering till varför personen bör få priset
  • En beskrivning av personen (nuvarande och tidigare arbetsplatser och -roller samt andra förtroendeuppdrag)

 

Nominera genom att fylla i det här formuläret.

 

Skicka in din nominering senast 30 juni 2021!

 

 

 

 

Publicerat: Tisdag 2 Mars