Eurokodutbildningar: Seminarium för huskonstrukörer 24 mars

Eurokodutbildningar _hus _mars _21_teams _480x 169 (2)

 

 

På önskemål från branschen erbjuder vi en heldag med följande innehåll:

 

• Branddimensionering av samverkanskonstruktioner
• Analys av betongkonstruktioner med fackverksmodeller
• Enkelsidig belastning av HSQ-balk
• Ickelinjära FE-beräkningar av betongkonstruktioner
• Några synpunkter från Boverkets EKS-grupp

 

 

Plats: 

Westmanska Palatset, Stockholm och på distans via Teams


Kurslärare

Jörgen Thor, Brandskyddslaget, Bo Westerberg, Bert Norlin, KTH, Mikael Hallgren, Tyréns och KTH och Tomas Carlsson, Boverket

 

Kursdag:

24 mars

 

Anmälan samt kursprogram

 

Publicerat: Tisdag 9 Februari