Modell för automatiserad myndighetsutövning

Samhällsbyggarna har uppmärksammat regeringen uppdrag kring digitaliseringen av Samhällsbyggnadsprocessen – både under SB-dagarna men också nu under hösten i ett frukostseminarium om lantmäteriet och fastighetsbildningen. 

 

Nu har Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och Lantmäteriet släppt Testa ny teknik för automatisering inom offentlig förvaltning om hur myndighetsutövningen kan effektiviseras genom automatisering. Utredningen tittar framför allt på möjligheterna med artificiell intelligens och blockkedjor och hur detta kan testas och utvecklas på ett sätt som säkerställer kvalitet, legitimitet och säkerhet.

 

Inom ramen för uppdraget har också ett koncept på en förtroendemodell för automatisering i offentlig förvaltning tagits fram och testats i en verksamhet inom Lantmäteriet – och som föreslås ska skalas upp till nationell nivå och EU-nivå.

 

Du kan läsa hela rapporten här.

 

Publicerat: Onsdag 16 December