Fortsatt långa väntetider på Lantmäteriet

Nyligen togs Lantmäteriets långa handläggningstider upp i riksdagen. Problemet beror i stor utsträckning på att det är brist på lantmätare, menar såväl arbetsgivare som fack på myndigheten. Även om en del anställda upplever situationen som stressande har en ny arbetsmodell lett till en förbättrad arbetsmiljö, säger STs avdelningsordförande Jeanette Väfors till Publikt.

 

Läs hela artikeln här!

 

Publicerat: Måndag 13 Juli