Konsultupphandling för ökad innovation och samverkan

Tina _1f (1)Klara  (1)

 

Konsultupphandling för ökad innovation och samverkan

 

Beskrivning av presentation:

Presentationen bygger på en pågående studie av hur upphandling av tekniska konsulter (planering och projektering) kan främja innovation och samverkan.

En förstudie genomfördes 2019 (rapport:https://www.procsibe.se/wp-content/uploads/2019/12/Slutrapport-Konsultupphandling-i-Trafikverket-inom-plan-proj_20191217-publicerad.pdf) och under 2020 sker en fördjupad studie som bygger på litteratur, intervjuer och case. Det är resultat av förstudien och den pågående studien som presenteras.

 

Presentatörer: 

Tina Karrbom Gustavsson, tekn Dr och professor, KTH. Tina har lång erfarenhet av undervisning och forskning inom projektledning och temporär organisering. Hon medverkar i forskningsprojektet ProcSIBE som utvecklar ny kunskap om upphandling för ett innovativt och 

 

Klara Granheimer, industridoktorand anställd av Trafikverket och studerar på KTH. Klara arbetar med strategiskt inköpsarbete på Trafikverket parallellt med doktorandstudierna. Hon har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta operativt med offentlig upphandling.

 

 

 

Publicerat: Torsdag 2 April