Exkludera för att inkludera, Intervju med Vlora Makolli

Vlora

 

 

​ Vad ska du tala om på sbdagen?

​​- Vikten av att inkludera i stadsutvecklingsprocesser med utgångspunkt från hur vår organisation jobbar med unga samt projekt som vi har drivit tillsammans med staden och andra fastighetsägare.

 Varför är det viktigt att engagera unga i stadsutvecklingsprocesser?
- Att engagera unga i stadsutvecklingsprocesser är nödvändigt för att stärka den svenska demokratin. Vi har flertalet utmaningar och ett antal mål att nå upp till, och utan unga kan vi varken lösa utmaningarna eller nå våra uppsatta mål. Att tro att vi kan få en hållbar utveckling utan att inkludera en stor del av befolkningen är en omöjlig uppgift. Unga behöver vara med i ett sektorsöverskridande partnerskap och först då hittar vi de bästa lösningarna.

 

Hur arbetar ni för att öka unga engagemang i stadsutvecklingsprocesser?
- Vi arbetar parallellt med olika spår för att öka engagemanget. Utgångspunkten är att vi anställer unga i föreningen och har på så sätt byggt en organisation som består till största del av unga i styrelse och kansli. Vi är en kunskapsbank med olika bakgrunder, utbildningsinriktningar och brinner för olika sakfrågor. Mer om hur vi ökar ungas engagemang inne i och utanför vår organisation kommer på presentationen.

 

Publicerat: Fredag 17 April