Tre snabba med Jonas Lind

Jonas Lind (1)

 

 

1: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagen?

 

- Jag ska prata om hur vi kan använda scenarier om framtiden som ett konkret och praktiskt verktyg för att tänka bortanför hur samhället fungerar idag och öppna upp för nya tankar kring hur ett samhälle kan organiseras för att uppnå hållbarhetsmålen. En omställning till ett hållbart samhälle kräver en genomgripande systemomställning som är svår att föreställa sig, de vetenskapligt framtagna scenarierna vi använder tydliggör här förflyttningen som krävs. Det ger en bra grund för en diskussion om vad vi behöver göra idag för att driva samhället i en hållbar riktning.

 

 

2: Vilken roll har samhällsbyggnadssektorn i omställningen mot ett hållbart samhällsbyggande?

 

-Genom att samhällsbyggnadssektorn kopplar mot många andra branscher har den en avgörande roll. Där samhällsbyggnadssektorns olika aktörer måste arbeta tillsammans med andra branschen för att de ska kunna nå sina mål och samtidigt bidra till att samhällsbyggnadssektorn når sina. Det vi bygger idag ska dessutom stå i många år framöver så de idéer vi har idag om hur framtidens samhälle kommer fungera kommer också påverka hur framtidens samhälle fungerar.

 

 

3: Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?

 

-Den stora utmaningen tycker jag ligger i komplexiteten och att så mycket måste ske samtidigt. För att en aktör ska kunna dra ner sin klimatpåverkan är den beroende av att andra också minskar sin, samtidigt måste vi göra det på ett sätt som inte försämrar utan snarare stärker den biologiska mångfalden och jämlikheten i människors möjligheter på jorden. Att sedan föreställa sig ett samhälle där detta är uppnått och där vi fått nya affärsmodeller, ny typ av samhällsstyrning, digitala möjligheter, nya normer osv… är svårt, eftersom vi aldrig kan veta vad som sker framöver. Det är bara titta 30 år tillbaka i tiden och reflektera över vad människor då borde ha planerat för om de visste vad som skulle hända, eller i alla fall om de var mer öppna för vad som kunde hända.

 

Publicerat: Söndag 22 Mars