Rapport från Sektion lantmätarstugan

skidor

 

Rapport från sektionen för Lantmätarstugan till styrelsen för Samhällsbyggarna mars 2020

 

En hel del har hänt med Lantmätarstugan under året.
Vi har haft samma bemanningsom året innan, dvs Nils Blohm stugfogde, Christer Rubensson, biträdande stugfogde, Gunnar Ersbo, bokningsansvarig och Lydia Karlefors, biträdande bokningsansvarig. Gunnar Ersbo har även varit ordförande för vägföreningen som sköter vår infart om 900 meter och parkeringen.  

Vi har fått en uppfräschning av stugangenom att stora rummet och matsalen har målats under hösten, och före jul blev hela huset storstädat.

 

Vi har nu en vedbod fylld med ved så det är bara att elda i den öppna spisen.

Tidigare beställning till Norra skogom avverkning har avböjts av bolaget. En kontakt har tagits med ett mindre skogsbolag i Undersåker som företräds av Fredrik Wikström. Han besökte stugan och sade sig vara beredd att sköta avverkningen både på tomten och på infartsvägens diken. Vi avvaktar dock detta på grund av kostnaderna och ska se om det går att hitta någon annan lösning.

 

Bokningslägethar förbättrats och i år har vi en del bokningar i sommar. Det är kul att fler upptäcker att Åre har mycket att erbjuda på sommaren, inte minst för barnfamiljer.

 

Ekonomiskt går Lantmätarstugan runt och ger även ett litet överskott. Detta överskott kommer väl till användning om vi ska avverka de farliga granar som finns väster om stugan och om vi ska röja vägområdet till vägen in till parkeringen. Här finns mycket att göra så att dikena hålls rena från träd och sly. 

Kallelse till årsmöte ii sektionen skickas ut i dagarna (dato ej bestämt när detta skrivs).

 

Välkomna att besöka Lantmätarstugan, du ser bokningsläget och priser på: /bli-medlem/årestugan/


Vid pennan

Nils Blohm

 

 

Publicerat: Torsdag 12 Mars