Kort intervju med talaren Malin Löfsjögård

Malin _l

 

1: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagen?

-Jag ska berätta om hur man redan idag kan minska klimatpåverkan från betong genom att använda klimatförbättrad betong. Inom Svensk Betong har vi tillsammans med våra medlemmar tagit fram en vägledning om klimatförbättrad betong – vad som menas med det, vad man kan göra i sina projekt för att minska klimatpåverkan från betong och hur det ser ut för lite olika typer av konstruktioner.

 

2: Varför använder sig inte fler av klimatförbättrad betong? 

-Vi och våra medlemsföretag ser ett ökat intresse för klimatförbättrad betong och att det börjar användas i flera projekt. Men det behövs informationsspridning, ökad samverkan från projektets olika aktörer samt att beställarna också ställer krav på och efterfrågar klimatförbättrad betong istället för konventionell betong.

 

3: Tror du att Sverige kommer vara klimatneutralt 2045 och vilket ansvar har Samhällsbyggnadssektorn i den omvandlingen?

-Med de färdplaner som olika industrier tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige (bl.a. färdplan för klimatneutral betong och bygg- och anläggningsbranschens färdplan) ges förutsättningar för att nå målsättningen till 2045. Så ja, jag tror att det är möjligt att nå målsättningen. Men det kräver hårt arbete och att alla aktörer i samhället gör sitt och att politiken snarast tar bort de hinder som identifierats i de olika färdplanerna och skapar förutsättningar för industrins omställning. Samhällsbyggnadssektorn har en stor del i denna omställning och i vår sektor behöver alla arbeta med omställningen utifrån den gemensamma färdplan som tagits fram för bygg- och anläggningssektorn. Samtidigt så är vi mitt i en krissituation med anledning av corona som påverkar vårt samhälles alla delar. Vilka effekter som det kommer ha på klimatomställningen är svårt att veta idag.

 

Publicerat: Onsdag 25 Mars