Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum talar på #sbdagen2020

Castellum (2)

 

Fastighetsbranschens risker i ett förändrat klimat

 

I takt med digitaliseringen och förfinade klimatscenarion ökar informationen och kunskapen i branschen om hur våra byggnader och fastigheter kommer påverkas av klimatförändringarna. Även om flera av de fysiska riskerna ligger en bit fram i tiden, 2050-2100 kommer informationen behöva värderas in långt före. För vem kommer vilja sitta med dessa fastigheter? I en värld där kunskapen ökar snabbt med digitaliseringen blir detta därför en risk i närtid sett till värde. Filip Elland berättar om de klimatscenarion som Castellum gjort och vilka risker de ser ser.

 

Filip Elland är civilingenjör har gjort en resa inom Castellum där han arbetat med allt från fastighetsförvaltning och teknik till verksamhetsutveckling i takt med digitaliseringen och förfinade klimatscenarion ökar informationen och kunskapen i branschen om hur våra byggnader och fastigheter kommer påverkas av klimatförändringarna. Även om flera av de fysiska riskerna ligger en bit fram i tiden, 2050-2100 kommer informationen behöva värderas in långt före. För vem kommer vilja sitta med dessa fastigheter? I en värld där kunskapen ökar snabbt med digitaliseringen blir detta därför en risk i närtid sett till värde. Filip Elland berättar om de klimatscenarion som Castellum gjort och vilka risker de ser ser.veckling och hållbarhet. Sen 4 år är Filip hållbarhetschef för Castellum och leder bolagets hållbarhetsarbete under koncernchefen.

 

Publicerat: Fredag 21 Februari