Bostadsrätterna delar ut stipendium på 10.000 kr

 Studenter (1)

 

Studentuppsats om bostadsrätt? Sök Bostadsrätternas stipendium

Bostadsrätterna delar ut ett stipendium om 10 000 kronor till den eller de studenter som i sitt examensarbete, vid ett universitet eller en högskola i Sverige, tillför nya kunskaper kring bostadsrätten som boendeform.

Den som får ta emot stipendiet ska i sitt examensarbete ha belyst bostadsrätten från ett eller flera perspektiv, till exempel bostadsrättsföreningen som juridisk person/organisation, bostadsrättens samhällsekonomiska betydelse eller dess inverkan på integration. Varje uppsats tilldelas 10 000 kronor oavsett om det är en eller flera studenter som skrivit uppsatsen. Ansökan om stipendium kan skickas in löpande under år 2020.

 

Läs mer om stipendiet här!

 

Publicerat: Måndag 24 Februari