Vandringar med Tryggare Sverige

Tunnel -3453102_1280-630x 420 

 

Under våren 2020 genomför Stiftelsen Tryggare Sverige en rad vandringar i stadsmiljön för att visa prov på hur kommuner, fastighetsägare och andra aktörer kan arbeta med situationell brottsprevention för att skapa en säker, trygg och attraktiv offentlig miljö.

 

Trygghetsvandring i Värtan måndag 20 januari

Ett effektivt sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är att genomföra en strukturerad trygghetsvandring med boenden samt med representanter för polis, kommun, näringsidkare etc. i syfte att identifiera faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till brott och otrygghet. Tillsammans med projektledaren Kristina Alvendal (Bonnier Fastigheter) och stadsplaneraren Erika Sjöqvist (Tryggare Sverige) genomför vi en trygghetsvandring i Värtan.

 

När: Måndag 20 januari 2020 kl. 17.00 – 19.00
Var: Utanför entrén till Hotell Ariadne, Södra kajen 37, 115 41 Stockholm
Anmälan: Senast den 16 januari via formuläret som nås via denna länk.
Observera att antalet platser är begränsat varför anmälan är obligatorisk.
Kostnad: Deltagande är gratis.

 

Övriga vandringar under våren

Ljusvandring i Nacka

Onsdag 12 februari 2020 kl. 17.00 – 19.00

Mer information här

 

Tunnelvandring på Lidingö

Onsdag 18 mars 2020 kl. 17.00 – 19.00

Mer information här

 

Butiksvandring på Söder

Onsdag 15 april 2020 kl. 17.00 – 19.00

Mer information här

 

 

Publicerat: Onsdag 15 Januari