Vårens filmkvällar med Tryggare Sverige

TSBio

 

Filmkvällar med Stiftelsen Tryggare Sverige 2020

Den sista måndagen varje månad bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmkväll med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

 

Kvällarna syftar till att inspirera och ge nya kontakter, idéer och kunskap till stadsplanerare, brottsförebyggare, poliser och andra som arbetar med de urbana utmaningar som Sverige står inför.

 

Vårens filmkvällar behandlar allt från myten och sanningen bakom misslyckandet med miljonprogramsbyggandet under 1960-talet till hur vi bör planera och bygga städer i en mänsklig skala för att skapa innehåll och förutsättningar för en säker, trygg och attraktiv plats.

 

Filmkvällarna pågår mellan kl. 17.00-19.00 och varje film inleds av en av Stiftelsen Tryggare Sveriges experter som kopplar ihop teori och erfarenheter från praktiska, aktuella uppdrag. Under filmen bjuds på enklare snacks och dricka. Kvällen avslutas med en kort sammanfattande diskussion kring filmens budskap och dess betydelse för den egna dagliga verksamheten.

 

Ska ̈rmklipp 2020-01-10 12.21.50

 

Vårens filmer: 

https://tryggaresverige.org/2020-filmkvallar-med-stiftelsen-tryggare-sverige

 

 

Publicerat: Söndag 12 Januari