Samhällsbyggarnas svar på brev från finansdepartementet

people (2) 

 

Finansdepartementet

Finansmarknads- och bostadsminister

Per Bolund

 

 

Samhällsbyggarnas svar på brev från finansdepartementet daterat 2020-01-10

 

Samhällsbyggarna är en förening för dig som är engagerad i att utveckla, bygga och förvalta vårt framtida samhälle. Vi är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med ca 4000 medlemmar. Vi är unika genom vår bredd baserad på spetskompetenser inom samhällsbyggnads-områdets alla delar. Vi bidrar med kunskap om den byggda miljöns tillstånd och funktion och hur det påverkar framtidens samhällsutveckling.

 

 

1.Tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden för fler

 

Hur arbetar Samhällsbyggarna för att bidra till att producera fler ekonomiskt överkomliga bostäder? Vad kan Samhällsbyggarna göra mer och vad krävs i sådana fall av andra?

 

Svar: Samhällsbyggarna arbetar med att lyfta fram goda exempel i vår tidning Samhällsbyggaren och på vårt event Samhällsbyggnadsdagen 2020 som i år har tema Hållbart Samhällsbyggande. Vi har även en podd och en blogg där vi låter aktörer komma till tals för att sprida goda exempel eller belysa ännu olösta utmaningar. 

 

Baserat på medlemmarnas samlade kompetens och kontaktytor har Samhällsbyggarna påbörjat ett långsiktigt arbete med att kartlägga och lyfta fram den byggda miljöns bidrag till eller möjligen hinder för en önskad samhällsutveckling i stort. Här har bostäder en avgörande betydelse. 

 

Nästa steg är att identifiera vad som kan förändras eller utvecklas för att bättre möta aktuella och framtida behov. Till det här arbetet kommer vi att söka samarbetspartners både för att bättre analysera de bakomliggande behoven i samhället och för att kunna finansiera arbetet. 

 

En viktig aspekt och insikt är att vi har små möjligheter att bygga bort bostadsbristen genom nybyggnad. Det gäller att ta tillvara det äldre bostadsbeståndets möjligheter att möta efterfrågan från mindre betalningskraftiga grupper även när de genomgår renoveringar. Större spridning av erfarenheter från sådana projekt behövs vilket ryms väl inom temat Hållbart Samhällsbyggande.      

 

 

2.Kompetensförsörjning

 

Vad gör Samhällsbyggarna för att underlätta och bredda rekryteringen till branschen?
Vad kan Samhällsbyggarna göra mer och vad krävs i så fall av andra?

 

Svar: Samhällsbyggarna lyfter fram experter inom samhällsbyggnadssektorn för att visa alla möjligheter som finns inom sektorn. Samhällsbyggarna har en egen karriärsajt, samhällsbyggarjobb för att underlätta möjligheten att hitta medarbetare som vill arbeta inom samhällsbyggnadssektorn.

 

En stor del av medlemmarna kommer med redan från sin högskoletid då vi är väl exponerade mot utbildningssektorn. Vi har samarbete med högskolor för vidareutbildning och fortbildning för de som byter yrkesinriktning till eller inom samhällsbyggnadsområdet. Vi har nyligen tagit kontakter för att bredda samarbetet till fler högskolor.    

 

Samhällsbyggarna skulle som organisation kunna göra mer för att sprida information om vilka arbetsmöjligheter som finns inom sektorn exempelvis genom film och podd och för detta behövs samarbetspartners och finansiering.

 

 

3. Klimatutmaningen

 

Vad gör Samhällsbyggarna för att minska byggandets klimatpåverkan i allmänhet och öka användandet av trä i synnerhet? Vad kan Samhällsbyggarna göra mer och vad krävs i sådana fall av andra?

 

Svar: Samhällsbyggarna arbetar för en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart samhällsbyggande och arbetar löpande med att sprida information om goda exempel inom byggandet för att minska klimatpåverkan från sektorn. Det handlar till stor del om byggprocessen där skarpare upphandling och digitala metoder underlättar materialval, materialhantering och livscykelanalyser, både miljömässiga och ekonomiska. Motsvarande gäller förvaltning och reinvesteringar i den redan byggda miljön som utgör en stor del av branschens utmaningar när det gäller klimatet. En vidgad användning av träkonstruktioner är en väsentlig faktor för att hantera klimatutmaningen. Vårt bidrag i detta är primärt att medverka till metodutveckling och spridning av goda exempel i branschen. 

 

 

 

 

 

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna                               Dag Björklund, ordförande Samhällsbyggarna

 

 

Photo by Timon Studler on Unsplash

 

 

 

Publicerat: Måndag 27 Januari