Hållbar projektledning i praktiken – Camilla Mattsson talar på #sbdagen2020

Camilla forsen 

Hållbarhet är självklart idag men man kan ändå behöva hjälp att formulera sina visioner och konkretisera dem. Hållbarhetsstyrning ser till att resurserna hamnar där behovet är som störst eller där de ger störst påverkan.

 

Det här är ett pass för dig som vill veta hur du kan arbeta med hållbarhetsstyrning i ett bygg- och anläggningsprojekt och på så vis medverka till en hållbar samhällsutveckling.

 

Camilla berättar vad det innebär i praktiken att arbeta med hållbar projekt-, produktions- och byggledning. Hon ger exempel på frågor som hanteras under projektets olika faser – från planering till genom- och slutförande.

 

Camilla Mattsson är hållbarhetschef på Forsen sedan snart ett år tillbaka. För Forsen handlar hållbarhetsstyrning mycket om att hjälpa kunderna att säkra målen med projektet och på så vis bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 

Publicerat: Tisdag 28 Januari