Lastdag med Eurokodutbildningar 3 dec

Ska ̈rmklipp 2019-10-09 19.53.01 (1)

Laster för huskonstruktörer

Efter önskemål från er konstruktörer anordnar vi en fördjupningsdag i ämnet laster på huskonstruktioner. En av lärarna är Mungo Stacey från WSP i England som har stor erfarenhet av undervisning rörande Eurokod 0 och 1, samt arbetar med att ta fram nya Eurokoderna.

 

• Loads and load-combinations according to the Eurocodes

• Exempel lastnedräkning betongstommar

• Exempel lastnedräkning prefabstommar

• Revisions of the Eurocodes-why, how and when?

 

Kursdag: 3 december 

Plats: Westmanska Palatset, Stockholm

Kostnad: 4.300 kr per person och kursdag (inklusive fika, lunch samt kursdokumentation).

Lärare samt grupper om fem eller fler (på en fakturaadress) får 10% rabatt.

 

För anmälan samt kursprogram: www.eurokodutbildningar.se

 

Publicerat: Torsdag 10 Oktober