Kurs: Brandteknisk dimensionering av trähus 5 hp 20 jan 2020 Växjö distans

brand (1) 

 

Kursen Brandteknisk dimensionering av trähus ges för dig som i första hand vill fördjupa dina kunskaper kring beräkning av träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Kanske har du arbetat ett flertal år som konstruktör men känner dig osäker på de särskilda förutsättningar som finns kring brandteknisk dimensionering av och brandsäkerhet hos trähus.

Kursen utgår från de bestämmelser som finns i Eurokod 5. Utöver brandteknisk dimensionering behandlas brandsäkerhet i byggnader, brandtekniska detaljlösningar, verkningssätt hos träkonstruktioner och träbaserade produkter, användning av trä som synligt ytskikt i byggnader samt kontroll under byggtid. Dessutom presenteras beräkningsmodeller och kunskaper kring brand som finns beskrivna i nya handböcker.

Vi i kursledningen tror och hoppas att du genom att följa kursen utvecklar såväl din egen som ditt företags samlade kunskap kring brandteknisk dimensionering och brandsäkerhet.

Kursen kräver inte att du jobbar. Även du som är student eller saknar anställning är välkommen att söka.

Kursen är öppen för s.k. "sen anmälan", vilket innebär att sista dag att skicka in ansökan är 2019-12-31.

 

 

Expertkompetens för hållbart träbyggande

Brandteknisk dimensionering av trähus 5 hp är en del av projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande, kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och den träbearbetande industrin.

Kurserna är framtagna tillsammans med näringslivet med stöd från KK-stiftelsen.

 

Läs mer om Brandteknisk dimensionering av trähus 5 hp 20 jan 2020 Växjö distans

 

Publicerat: Måndag 28 Oktober