Hållbar renovering – resultatkonferens för forskarmiljön SIRen 5 december 2019

siren 

 

Välkommen på konferens där resultatet för forskarmiljön SIRen – Sustainable Integrated Renovation slutredovisar hela forskningsprogrammet och presenterar förslag på fortsättning. 

Som deltagare i konferensen får du gärna vara aktiv och bidra med egna tankar och reflektioner över:
• Hållbar renovering i ett samhällsperspektiv likväl som i ett byggherre- som brukarperspektiv.
• Det kommer att ges korta introduktioner till några av de områden som SIRen forskat inom, samt möjlighet att efter eget val ta del av fördjupning där du får möjlighet att diskutera resultaten.
• Hur hållbar renovering bidrar till klimatmålen och Agenda 2030.
• Vilka slutsatser som forskarna har kommit fram till och de senaste rönen om renoveringsmetoder och -trender.
• Det verktyg som vi kallar SIRen-processen som beskriver alla steg i renoveringsprocessen och hänvisar till olika dokument, metoder och rutiner som kan användas.

Du får under dagen...
• Tillfälle till dialog med forskarna, praktiker och myndigheter på olika sätt om hållbar renovering.
• En antologi med inlägg från forskarmiljön.
• Möjlighet att vara med och tycka till om hur du vill att forskarmiljön om hållbar renovering ska leva vidare. Kom och gör din röst hörd även i den frågan!

 

Datum: Torsdag 5 december
Tid: Kl 10.00 - 16.00
Plats: Bryggarsalen konferens, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Vi behöver din anmälan senast 25 november.

PROGRAM OCH ANMÄLAN

 

Publicerat: Onsdag 16 Oktober