Det allra första Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad

 

Lars Larsson Och Sonja Larsson _kapad2

 

 

Lars Bergqvist-stipendiet går till en av grundarna av Byggkurage

Lars Larsson, vd på Erik Larsson Bygg utanför Borås, får det allra första Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad. Stipendiet är på 60 000 kronor och går till Lars Larsson för hans delaktighet i projektet Byggkurage. Det delas ut i dag på Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm.

 

- Det känns jätteroligt att få stipendiet, säger Lars Larsson. Jag hoppas att det innebär att vårt arbete med Byggkurage sprids till fler och att fler ledare väljer att bidra till att den skadliga machokulturen försvinner.

 

Byggkurage är en uppsättning enkla regler som motverkar effekterna av en machokultur, tillgängliga gratis för alla som vill använda dem. Reglerna syftar till att tydliggöra vilka krav som gäller i samspelet med andra människor t ex på en byggarbetsplats och få igång samtal om hur vi har det, hur vi vill ha det och när vi kan veta att vi gått över en gräns.

 

Inom ramen för Byggkurage har Lars Larsson, Sonja Larsson och andra involverade i projektet arbetat med öppna föreläsningar om machokultur som samlat deltagare från andra byggföretag, kommuntjänstemän, politiker, lärare, elever och idrottsföreningar.

 

Byggchefernas styrelse förstärkt med tre externa experter motiverar valet av 2019 års stipendiat så här:

 

”Lars Larssons arbete med Byggkurage sätter fokus på ett konkret problem som måste lösas; att förändra mäns beteenden. Med Byggkurage visar han att det går att gräva där man står och sprida ett gott arbete i närmiljön. Lars Larsson är en sann förebild för chefer som med stort mod leder, inte bara sin egen verksamhet, utan också bidrar till branschens utveckling.”

 

Samhällsbyggnadsbranschen har viktiga och roliga jobb men behöver bli bättre på jämställdhet och mångfald för att vara attraktiv för fler.

 

- Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att synliggöra och premiera konstruktiva krafter och åtgärder som bidrar till att göra samhällsbyggnad till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid här, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

 

För mer information kontakta: 

Kajsa Hessel, ordf Byggcheferna, tel 070 – 858 76 93, e-post: kajsa.hessel@byggcheferna.se

 

Fakta: 

 • Stiftelsen Lars Bergqvist delar ut ett årligt stipendium om 60 000 kr med start 2019.
 • Stipendiet delas ut till en eller flera personer som genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn
 • Medlemmar i Byggcheferna inkl studerandemedlemmar med minst 3 månaders medlemskap har rätt att ansöka.
 • Tre externa experter inom jämställdhet och mångfald har hjälpt Byggchefernas styrelse att utse årets stipendiat bland de ansökningar som kommit in:
  • Ellen Landberg, föreläsare och utbildare inom social hållbarhet och inkludering med bakgrund från Ledarna och Fryshuset.
  • Mary Juusela, författare och föreläsare som utvecklat ett verktyg som används i fler än 130 skolor, företag och kommuner i deras arbete att integrera nya svenskar.
  • Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare på Malmö högskola och etnolog som arbetar med frågor om genus, jämställdhet och etnisk mångfald.
 • Läs mer på www.byggcheferna.se/stipendium

 

 

Publicerat: Onsdag 2 Oktober