Tillämpad stadsbyggnad 16-17 okt KTH

 Ska ̈rmklipp 2019-09-27 11.15.37

Inbjudan

Nationellt möte: Tillämpad Stadsbyggnad 16-17 oktober 2019

Ta del av kunskapsöversyn, initiativ runt om i landet och delta i diskussioner kring Tillämpad stadsbyggnad.

KTH och finansiären Arwidssonstiftelsen bjuder in till nationellt möte 16 – 17 oktober 2019.

 

Läs mer och registrera dig här: https://www.arch.kth.se/oktobermotet

 

Kontakt: Ann Legeby, ann.legeby@arch.kth.se

 

Publicerat: Lördag 28 September