SMART CITY EXPO 2019, Barcelona 19-21 november

Sveriges delegation till Smart City Expo 2019

Den 19-21 november kommer över 100 svenska städer och företag att träffas på Smart City Expo World Congress 2019, världens ledande mässa för smarta städer. Affärsmöjligheterna och kunskapsdelningen stärks ytterligare genom samarbete med våra nordiska grannar i den Nordiska paviljongen och dess 450+ deltagare. Här finns möjligheter att möta internationella kunder, etablera samarbete och hitta lösningar för digitalisering.

 

Dynamiskt 3-dagars program i Nordiska paviljongen

Syftet med den nordiska paviljongen är att stärka vårt nordiska varumärke inom teknik- och hållbarhet för en större inverkan på globala marknader tillsammans. Den nordiska paviljongen arrangerar ett fullmatat 3-dagarsprogram med olika presentationer av lösningar för smart stadsutveckling, klimatneutralitet, medborgares engagemang och affärsmöjligheter i Norden.

 

Rabatterat pris för svenska delegationen

Svenska deltagare får kongressbiljett, nordisk middag och övrigt program för 620 euro. Ord pris är 995 euro.

 

Registration for the Swedish delegation at the Smart City Expo before 1 October. Read more and sign up here.

 

Ska ̈rmklipp 2019-09-03 16.12.44

 

Publicerat: Fredag 6 September