Landsbygdssektionen har fått ny ordförande

Lennart Sjogren

 

Samhällsbyggarna välkomnar Lennart Sjögren som ny ordförande för Landsbygdssektionen!

 

Här presenterar Lennart sig själv och sin syn på uppgiften som sektionsordförande:

 

Infrastruktur, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling har både likheter men också stora skillnader i förutsättningar mellan tätort och landsbygd i de 110 kommuner som är landsbygdskommuner och pendlingskommuner nära mindre stad/tätort.                                 

Samhällsbyggarnas Landsbygdssektion har det senaste året jobbat med bostadsbyggandet på landsbygden, strandskyddsfrågor och lobbyverksamhet för att lyfta fram landsbygdens specifika samhällsbyggnadsfrågor.   

Jag har i över 40 år som lantmätare på olika sätt och i olika roller arbetat med dessa samhällsbyggnadsfrågor; som utvecklingschef och byråchef i lantmäteriet, politiker på nationell, regional och lokal nivå, ledamot i Boverkets styrelse och de senaste 9 åren som konsult inom samhällsbyggnadsområdet.

 

Med mina rötter i Västerbottens inland känns det extra viktigt att Samhällsbyggarna engagerar sig i landsbygdens viktiga samhällsbyggnadsfrågor och att nu gå in i uppgiften som sektionens ordförande.  Vill du vara med i landsbygdsektionens nätverk?  Kontakta gärna mig lennart.sjogren@analysutveckling.se

 

Publicerat: Tisdag 17 September