Karin Sandberg talar på #sbdagarna2019

karin

 

Karin Sandberg

Sektionschef Träbyggande och boende, RISE talar om 

Framtidens träbyggande på #sbdagarna2019

 

Karin är sektionschef för Träbyggande och boende även platschef på kontoret i Skellefteå. Hon arbetar med utveckling av träbyggande inom olika områden och framförallt utomhusexponerat trä. Har i sin forskning studerat vattenupptagning i gran med CT-skanning (datortomografi) och bildbehandling.


Att bygga i trä är bra ur klimatsynpunkt. Förutom att det är en naturlig resurs där framställningen av virke från skogens träd inte kräver så mycket energi, så binder den växande skogen våra utsläpp av koldioxid. Antalet småhus och flerbostadshus som byggs i trä ökar, och i framtidens byggande kommer även flervåningsbyggande i trä vara fortsatt viktigt. RISE har varit en del i den utvecklingen. Karin ger en bild av hur dagens flervåningsbyggande i trä ser ut och ger en inblick i hur ser utvecklingen ut i framtiden.

 

Publicerat: Måndag 9 September