Henni Ruohonen, arkitekt, Blooc talar på #sbdagarna2019

Henni

 

Förankrad arkitektur i industriell bostadsproduktion ger säkerställd genomförbarhet redan i tidiga detaljplaneskeden

Vi behöver fler bostäder. Bostäder som folk har råd att bo i, men som samtidigt håller en hög arkitektonisk nivå. Inte antingen det ena eller det andra, det räcker inte längre – medborgare, kommuner och politiker kräver mer av branschen.
Vi berättar hur man genom samverkan mellan kommun, arkitekt och fabrik i tidigare skeden, kan dra nytt av den industriella bostadsproduktionen och möjliggöra rimligt prissatta bostäder - utan att kompromissa med intressant arkitektur.

Henni är Arkitekt och arbetar på Blooc AB

 

Publicerat: Lördag 7 September