Helena Bjarnegård talar på #sbdagarna2019

Ska ̈rmklipp 2019-09-23 16.52.09

Några frågor till Helena Bjarnegård som talar på SB-dagarna

1: Berätta lite kort om dig själv och vad din yrkesroll innebär?

Riksarkitekten ska leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på en nationell nivå. Fyra myndigheter arbetar tillsammans med detta och som riksarkitekt är jag även ordförande i rådet för hållbara städer. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp kunskap om arkitektur och bland annat vägleda kommuner, regioner, länsstyrelser  och andra statliga myndigheter inom området.

 

2: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna?

Vad riksdagens mål för arkitektur form och design handlar om  och om att arkitektur (- allt det där vi bygger från den stora stadsplaneringssskalan till byggnader, offentliga rum etc) kan användas som ett verktyg i det hållbara samhällsbygget. Jag kommer att visa konkreta exempel på hur Sverige arbetar med detta just nu på en rad olika fronter.

 

3: Hur kan arkitekturen som verktyg bidra till ett mer hållbart och mindre segregerat samhälle?

Genom att omsorgsfullt gestalta våra gemensamma livsmiljöer med människan i centrum och hänsyn tagen till alla tre hållbarhetsdimensionerna, så kan vi nå en rad olika mål i agenda 2030. Användbarhet, robusthet och skönhet  såväl som dialog och delaktighet är viktiga begrepp när vi omsorgsfullt gestaltar miljöer som människor kan vara stolta över länge.

 

4: Berätta lite kort om regeringens politik för hållbar stadsutveckling?

Den sätter människan i centrum och visar på att omsorgsfull gestaltning av våra livsmiljöer är en av grundpelarna för ett hållbart samhällsbygge. Den anger  att det offentliga ska gå före och visa vägen och att vi måste ställa om till ett långsiktigt förhållningssätt om vi ska nå hållbarhet och kvalitet.

 

Köp biljett till #sbdagarna2019 och middagen den 1 okt

 

Publicerat: Tisdag 24 September