Frukostseminarium med sektionen för hållbar utveckling

Byggherrens roll i förändring, seminarium 14 nov

Aerial -shot -architecture -bird -s -eye -view -2098624BS 

 

Hur matchas byggherrens roll med utmaningarna att bygga fossilfritt, felfritt och långsiktigt för ett hållbart samhälle?

I byggprocessen vilar ansvaret helt och hållet på byggherren att uppfylla alla de lagkrav som ställs. Och de är inte få. Utöver lagar finns det dessutom en mängd andra – frivilliga och pålagda - åtaganden som i sin tur leder till ett ökat ansvar för byggherren. Samtidigt har byggherrerollen förändrats över tiden. Fram till ca 1945 var byggherren ansvarig för i princip alla delar. De byggde i egen regi, med egna byggjobbare, installatörer, etc. Idag återstår i vissa fall endast projektutveckling hos byggherren – men helhetsansvaret ligger fortfarande kvar.

Välkommen till ett frukostseminarium där vi belyser problematiken och du får möjlighet att lyssna till olika representanter i byggprocessen med erfarenheter från sina respektive verksamheter. I en gemensam diskussion med plats för reflektion, tankar och åsikter ser vi om det finns idéer om en gemensam väg framåt för en bättre ansvars- och rollfördelning i byggprocessen.

 

När: 14 november 2019 kl 7.30 – 10.00

Var: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Frukost serveras från kl 7.30 och seminariet börjar kl 8.00.

Arrangör: Sektionen för Miljö och Hållbar utveckling, Samhällsbyggarna

 

Anmäl dig senast 8 november genom Samhällsbyggarnas kansli

 

 

Publicerat: Lördag 7 September