Ditte Lysgaard Vind, expert cirkulärekonomi, Lendager Group talar på #sbdagarna2019

Ditte 

 

 

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid

Ditte Lysgaard Vind, expert cirkulärekonomi, Lendager Group kommer att presenterar företagets verksamhet, cirkulära ekonomi genom konkreta, hållbara, bostadsprojekt.

Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Varje hus har solpaneler och en takterass som möjliggör odling. Projektet beräknas generera 60% mindre koldioxidutsläpp över 50 år än andra jämförbara nybyggda bostäder i området. Nu arbetar man med att uppföra, UN17-village, en ekoby på 35 000 kvadratmeter, som byggs med utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG). Föreläsningen håll på engelska.

Moderator Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen.
Föreläsningen arrangeras av Arwidsson Talks.

 

Publicerat: Söndag 15 September