David Lindelöw talar på #sbdagarna2019

David Lindelöw

 

Vad är gåendets roll i framtidens uppkopplade transportsystem?

David arbetar som trafikplanerare och utredare på Sweco i Göteborg. Han har doktorerat om trafikplanering för fotgängare och arbetar idag med frågor där mobilitet möter stadsbyggnad

Gåendet balanserar på skärningspunkten mellan stadsbyggnad och trafikplanering. Det utgör ett lackmustest för hur väl vi lyckas med ambitionen att skapa goda stadsmiljöer. Hur hanterar vi detta omistliga färdsätt i framtidens städer där ett automatiserat och digitaliserat resande kan vara ett fullbordat faktum?

 

Publicerat: Tisdag 17 September