David Bernstrup talar på #sbdagarna2019

David Bernstrup

 

David Bernstrup, enhetschef Lantmäteri, Helsingborgs stad talar på #sbdagarna2019

Elbilsladdning i gemensamhetsanläggning. Framtid el-er?

Teknikutvecklingen kring laddning av bilar går snabbt. Fler och fler bli intresserade av att installera laddmöjligheter i närheten av hemmet.

Kan laddstolpar ingå i en gemensamhetsanläggning? Finns det några enkla lösningar?

Är civilingenjör inom lantmäteri från LTH och har erfarenhet från statliga och kommunala lantmäterimyndigheter samt från det privata näringslivet med fiberutbyggnad. Ledamot i de kommunala lantmäterimyndigheternas styrgrupp.

 

 

Publicerat: Tisdag 17 September