Christina Gustafsson talar på #sbdagarna2019

Christina gustafsson

 

 

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden

Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 - som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel som föredraget Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden och bakom skrivprojektet står Stellan Lundström, Hans Lind och Christina Gustafsson som gjort detta för KTHs räkning med stöd av donerade pengar till forskning från Svenskt Fastighetsindex ek. för.

 

Publicerat: Söndag 15 September