Carolina Gustavsson talar på #sbdagarna2019

Carolina Gustavsson

 

Aktuella rättsfall fastighetsrätt

Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna 2018. Bl a kommer Högsta Domstolens avgörande i ett mål som rör tvångsvis marköverföring, NJA 2018 s. 753, Parkfastigheten. Även uppsägning av tomträtt kommer att beröras.

Carolina Gustavsson är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå och arbetar främst med frågor om mark och exploatering, vatten och miljörätt.

 

Publicerat: Söndag 15 September