Björn Bergstrand talar på #sbdagarna2019

Björn Bergstrand

 

Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest talar på #sbdagarna2019

 

Grön finansiering och gröna projekt – bankerna inleder

Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån.

Björn Bergstrand, hållbarhetschef och Senior Investor Relations Manager på Kommuninvest. Björn leder tillsammans med utlåningschefen Kommuninvests verksamhet inom grön finansiering, med särskilt ansvar för gröna investerarrelationer, återrapportering och publika aktiviteter. Björn deltar aktivt i utformningen av marknadspraxis för gröna obligationer och deltar ofta vid branschevenemang som talare och panelist. Björn ansvarar även för Kommuninvest’s hållbarhetsarbete, i nära samspel med ledning och avdelningschefer.

Björn är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har mer än 20 års erfarenhet av finansiell kommunikation och investerarrelationer, på uppdrag av statliga myndigheter, stora finansiella institutioner och globala industriföretag.

 

Publicerat: Lördag 14 September