Axel Wallin talar på #sbdagarna2019

Axel wallin

 

Axel Wallin

hållbarhetsstrateg, Sbab

Grön finansiering och gröna projekt – bankerna inleder

Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån.

Jag ansvarar för att hållbarhet integreras i vår verksamhet. Mitt fokus är främst inom klimat och miljö. Under de senaste 12 månaderna har jag lett utveckling av vårt gröna bolån, uppdaterat vårt gröna obligationsramverk och emitterat Sveriges första gröna säkerställda obligation uppbackad med bostadsfastigheter.
Mitt huvudfokus just nu är att bedöma hur klimatrelaterade risker kommer att påverka våra tillgångar och hur vi ska hantera detta i vår affär. Risker som översvämningar, extrema väderhändelser och stigande havsnivåer kommer att få en betydande inverkan på den svenska bostadsmarknaden i framtiden. Det behöver vi som bank hantera.

 

Publicerat: Söndag 15 September