Anna Kadefors talar på #sbdagarna2019

Anna Kadefors

 

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH talar på #sbdagarna2019

 

Projektorganisation och kontrakt – utmaningar i komplexa entreprenader

De två föredragshållarna kommer utifrån sin rikliga erfarenhetsbakgrund att ta upp hur man väljer rätt kontraktsform och rätt projektorganisation för hållbara entreprenadkontrakt med bra slutresultat. Frågorna kommer att belysas utifrån föredragshållarnas erfarenheter dvs. dels en forsknings – och kunskapsinriktade del och dels en erfarenhets- och praktikdel.

Eventuella skillnader mellan infrastruktur- och byggprojekt tas upp ur båda perspektiven. Vi kommer att få höra vad som är avgörande för framgångsrika projekt, val av kontraktsform, sammansättning av organisation på beställar- och utförandesidan och inte minst hur parternas samverkan kan underlättas.

Anna Kadefors är professor i fastighetsförvaltning på institutionen för Fastigheter och byggande på KTH och gästprofessor vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hennes forskning fokuserar på samarbete och lärande i relationer mellan företag i bygg- och fastighetssektorn. Upphandling är ett centralt område, liksom hur man organiserar för utveckling och innovation. Anna Kadefors leder den tvärvetenskapliga Formasfinansierade starka forskningsmiljön ProcSIBE, Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment, där fem svenska universitet samverkar i forskning om upphandling i samhällsbyggandet.

 

Publicerat: Måndag 9 September