Andreas Bergström tf vd Fores talar på #sbdagarna2019

Andreas Bergström 

 

En bred bostadspolitisk uppgörelse

Personer med låga inkomster har fått allt svårare att hitta en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. I viss utsträckning är det svårt även för personer med medelinkomster, särskilt om de vill köpa en bostad. Det är skadligt för individerna, arbetsmarknaden och samhällsekonomin. I Januariavtalet finns några punkter som kan minska problemen, men det behövs mer. Det finns tänkbara reformer av allt från hyressättning till fastighetsavgifter, med stöd i forskning och erfarenhet, som borde kunna hitta stöd i en bred bostadspolitisk uppgörelse.
Medverkande: Andreas Bergström, tf vd, Fores och Hans Lind, professor i fastighetsekonomi

Andreas Bergström är tillförordnad vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Där ansvarar han bland annat för projekt om bostadsbrist, infrastrukturinvesteringar och arbetsmarknadspolitik. Andreas har en bakgrund som vetenskapsjournalist och politiskt sakkunnig åt en rad liberala ministrar.

 

Publicerat: Torsdag 19 September