Anders Elvinsson talar på #sbdagarna2019

 Anders Elvinsson (1)

 

Anders Elvinsson, head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige talar på #sbdagarna2019

Utländska investerare driver marknaden framåt
Trender och nyligen genomförda affärer

Anders Elvinsson är Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige. Dessförinnan arbetade Anders på Newsec som Deputy Head of Valuation och Partner. Anders är av RICS och Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg

Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, kommer redogöra för de utländska investerarnas preferenser och nyligen genomförda affärer. Intresset för att investera i fastigheter är fortsatt stort och det är främst ett bristande utbud som gör att transaktionsvolymen inte nått nya rekordnivåer. Utländska investerare uppskattar stabiliteten i den svenska ekonomin och den svaga kronan gör inte investeringar i svenska fastigheter mindre intressant. Inom de flera segment är det de utländska investerarna som svarar för huvuddelen av förvärven, och då ofta genom ännu högre priser än vad som tidigare rapporterats.

 

Publicerat: Lördag 14 September