Alexander Ståhle talar på #sbdagarna2019

AlexanderStåhle

 

Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad på KTH och vd för arkitektkontoret Spacescape talar om 

Smarta gator

Våra städer består till 20-30% av gator, en fundamental infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Dagens gator är utdaterade och så även vårt regelverk. Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitektkontoret Spacescape.


Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitektkontoret Spacescape. I augusti 2016 släppte han sin bok Alla behöver närhet – Så blir framtidens städer.

På KTH har Alexander Ståhle forskat på hur städer och stadsplaner skapar attraktivitet, hållbarhet och rättvisa. Hans doktorsavhandling handlade om hur man kan bygga täta och gröna städer samtidigt. Hans nya bok kommer från hans senaste forskningsprojekt på KTH och är en omfattande trendanalys som beskriver hur framtidens städer och trafik kan se ut.

 

Spacescape, som han har drivit sedan 2008, har blivit ett av Sveriges ledande konsulter inom stadsbyggnad. På Spacescape har han bland annat arbetat med projekt som Nya Slussen, Nya Kiruna, Airport City Stockholm, analyser av bostadsmarknaden och bostadsbyggande i Sveriges storstäder.

 

Publicerat: Måndag 9 September