4 snabba med Andreas Bergström som talar på #sbdagarna2019

andreas (1) 

1: Berätta lite kort om dig själv

Jag är vice vd, tf vd från den 1 oktober, på den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Mitt huvudsakliga ansvarsområde är ekonomisk politik, där jag just nu ägnar mig särskilt åt bostads- och byggmarknaderna, infrastrukturinvesteringar och arbetsmarknaden. Från början är jag molekylärbiolog och vetenskapsjournalist. Därefter jobbade jag flera år som politiskt sakkunnig för olika liberala riksdagsledamöter och ministrar med socialpolitik, jämställdhet, utbildning mm.

 

2: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna

Fores pågående projekt "Hitta hem", där vi lyfter fram forskning om hur vi kan minska bostadsbristen i Sverige. Jag talar tillsammans med professor Hans Lind, som kommer att presentera det förslag till en bred uppgörelse för bostadspolitiken som han har skrivit för Fores.

 

3: Vilka bostadspolitiska reformer är nödvändiga?

Många! Huvudsakligen utifrån tre områden: 1) Dyrare att bo i attraktiva lägen, billigare att flytta (höjd fastighetsavgift, sänkt ränteavdrag, sänkt skatt vid försäljning, mer marknadslika hyror). 2) Mer tillgång på mark i attraktiva lägen (morot och piska till kommuner, enklare markanvisningar, skapa fler attraktiva lägen genom stadsplanering). 3) Billigare byggande (enklare byggregler, samordnade krav mellan kommuner så att samma hus kan byggas på många platser).

 

4: Tror du att det är möjligt att nå en bred bostadspolitisk överenskommelse?

Absolut! Den rapport Hans Lind har skrivit för oss visar att det går att få ihop ett paket där alla kan vara huvudsakligen nöjda. Men det måste finnas en vilja, och det finns en tydlig risk att de fyra partierna bakom Januariavtalet tycker att det är tillräckligt besvärligt att enas i den konstellationen.

 

Publicerat: Lördag 21 September