Vi är stolta att presentera Thomas Kalbro som talare på #sbdagarna2019

Thomas (1)

Framgångsfaktorer för framtidens bostadsutveckling

 

Vad är det egentligen som bidrar till en positiv och god bostadsutveckling framåt?
Flera utredningar visar att det inte är lagar i sig som är problemet. Dilemmat handlar oftare om att förstå och acceptera varandras olika roller i plan- och genomförandeprocessen.

 

Så hur skapa gemensamma målbilder, identitet och bättre samverkan i processerna när olika intressen möts? När marknadskrafter och ekonomiska intressen ställs mot regler, lagar och tolkningar?

 

I oktober har sju dialog- och kunskapsseminarier genomförts av PBL kompetens i samarbete med SKL på olika platser i landet med syftet att förbättra dialog och samverkan i bostadsprojekt. Kom och ta del av erfarenheterna som framkommit då alla aktörer – kommunala tjänstemän, politiker, fastighetsutvecklare, byggföretag, länsstyrelse och ansvariga från regionen – har samlats under samma tak.

 

Du får också en kort guidning kring det informations- och utbildningsmaterial som fritt finns att tillgå på Boverket/PBL kompetens – digitala utbildningar, vägledningar, Kunskapsbanken mm.

 

Boverkets regeringsuppdrag PBL kompetens verkar för ökat bostadsbyggande genom vägledning och utbildning i PBL. En del av uppdraget är att stärka nätverk inom samhällsbyggnadssektorn

 

Thomas Kalbro är fd. professor i fastighetsvetenskap/KTH inom området "markexploatering", som inkluderar juridik/ekonomi med avseende på detaljplanering, byggande och finansiering av infrastruktur samt markförvärv och ersättningsfrågor. Han har inom detta ämnesområde skrivit ett stort antal böcker och artiklar. Utöver arbetet på KTH har han varit engagerad i flera statliga utredningar som utredare och expert.

 

Övriga medverkande:
Carl- Magnus Larsson, Bostadsbolaget i Linköping
Karolina Andersson, lantmätare och utredare Boverket
Lillemor Frenkel, facilitator Directa

 

Läs mer på sbdagarna.se

 

Publicerat: Lördag 17 Augusti