Seminarium för brokonstruktörer 24 okt

Ska ̈rmklipp 2019-08-27 14.00.53 (1)

Vill du lära dig mer om broar?

Årets seminarium för Brokonstruktörer går av stapeln den 24 oktober i Stockholm.

 

• FE-modellering av broar, Costin Pacoste ELU/KTH

• Påkörnings- och explosionslaster, Morgan Johansson, Norconsult

• Nya Slussen, Dan Svensson, ELU

• Hur beakta miljön som brokonstruktör?, Stefan Uppenberg, WSP

• Vanliga frågor om Eurokod 2, Bo Westerberg

 

Läs mer här.

Utförligt program och anmälan på www.sbi.se

 

Publicerat: Tisdag 27 Augusti