Samhällsbyggarnas studentsektion söker en ny sektionsordförande!

studen

 

Vill du ansvara för Samhällsbyggarnas studentsektion?

 

Föreningen Samhällsbyggarnas sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionens syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet. Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

 

Studentsektionen erbjuder ett stort nätverk för framtida samhällsbyggare och samhällsplanerare. Det finns stora möjligheter till att utveckla sektionen och ta sig an mer ansvar. 

 

Arbetet är ideellt.

 

Är du intresserad av att anta utmaningen om att driva Studentsektionen? Anmäl ditt intresse till info@samhallsbyggarna.org

 

Publicerat: Torsdag 8 Augusti