Lär känna region syds nya ordförande - Pontus Borgstrand

 

 

Pontus _b

 

 

Vem är Pontus Borgstrand?

 

- Jag är utbildad Lantmätare, tog examen vid KTH 2004. Arbetar idag på Bryggan Fastighetsekonomi med fastighetsvärdering och andra fastighetsekonomiska och -juridiska frågor.

Då jag bor på en mindre gård i Skåne så ägnas mycket fritid åt att fixa på gården. I övrigt har jag ett stort idrottsintresse, då jag gillar att röra på mig. Just nu har barnens idrottande större fokus än mitt eget.

 

Vilket område inom samhällsbyggnadsbranschen  intresserar dig mest?

 

- Jag är generalist och tycker att allt i vår bransch är intressant, från ekonomi till juridik till teknik. Måste jag välja så ligger mitt huvudfokus givetvis inom fastighetsekonomi och fastighetsjuridiken. Men för samhällsbyggarnas räkning tror jag det är viktigt att vi ser helheten, alla personer och yrkeskategorier inom Samhällsbyggarna är beroende av varandra och därför är det viktigt att underlätta samarbeten och förståelsen mellan de yrkeskategorier vi företräder.

 

Vilka frågor kommer region syd att fokusera på inom den närmaste framtiden?

 

- Fokus inom Region Syd närmaste tiden kommer vara att fortsätta det arbete som tidigare gjorts i styrelsen med att få ordning på årshjul och rutiner, sådant som inte medlemmarna märker, eller ska märka. Utöver det är det viktigt att förbättra samarbetet mellan regionstyrelsen och de olika sektionerna, för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap.

 

Varför ska man engagera sig i Samhällsbyggarnas region syd?

 

- Samhällsbyggarna Region Syd har ett unikt nätverk för alla i vår bransch. Det skapar en bra plattform för samarbeten mellan yrkeskategorier och underlättar kontakter mellan människor med liknande intressen. Som konsult träffar jag ett byggbolag ena dagen, ett fastighetsbolag nästa och en kommun eller statlig myndighet den tredje. Vårt nätverk underlättar dessa kontakter då vi ökar förståelsen för varandras profession.

 

 

Publicerat: Måndag 26 Augusti