Seminarium: Trender på finansieringsmarknaden 29 augusti

bank 

 

 Välkommen till 

TRENDER PÅ FINANSIERINGSMARKNADEN 

 

Ett seminarium arrangerat av SEPREF – the Swedish Property Research Forum 

I samarbete med Danske Bank 

 

10:00 Introduktion Tiffany Strand, SEPREF 

 

10:15 Obligationsmarknaden Louis Landeman & Christopher Hellesnes, Danske Bank Credit Research 

Inslaget av kapitalmarknadsfinansiering har ökat kraftigt hos fastighetsbolagen – kommer efterfrågan att fortsätta växa, finns det en refinansieringsrisk och vilken betydelse har rating? 

 

10:45 Bankmarknaden Erik Bodin, Danske Bank Large Real Estate 

Hur påverkas bankernas affärsmodeller och tillgången på traditionell bankfinansiering av striktare reglering, hårdare kapitaltäckningskrav och en övergång till en mer ”anglosaxisk” finansieringsmarknad? 

 

11:15 Tid för ytterligare frågor och diskussion 

 

Tid: Torsdagen den 29 augusti 2019 kl. 10:00-11:30 

Plats: Danske Bank, Norrmalmstorg 1 

 

Kom gärna några minuter före 10:00 för att hinna skriva in er och hämta kaffe.

 

Anmälan: seprefsverige@gmail.com

 

SEPREF

 

Photo by Tim Evans on Unsplash

 

Publicerat: Måndag 24 Juni