Seminariedag: Lunds tekniska högskola - Kommunala marktransaktioner 14 november 2019

skog 

Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet utbildar civilingenjörer i lantmäteri i juridik och ekonomi. Vi bjuder för elfte året i rad in till ett heldagsseminarium i fastighetsrätt. 

 

Vi strävar alltid efter att ordna seminarier som ger klara och handfasta besked på centrala fastighetsrättsliga ämnen. Denna gång är alltså ämnet Kommunala marktransaktioner. Det är ett stort ämne, men vi håller oss till praktiskt viktiga frågor.

 

Ämnen och talare är preliminärt (och inte i slutgiltig ordning). Ett program med tider kommer i augusti:


Att säkra hyresrätter efter försäljning, nutid
Lars Olsson, fastighetsjurist på Fastighetskontoret i Göteborg, beskriver hur förfogandeförbud, viten och tilläggsköpeskillingar säkrar hyresrätter i en modell som marknaden accepterat


Att säkra hyresrätter efter försäljning, framtiden
Inger Holmqvist, utredare i SOU 2018:46 del 2, Kommunal reglering av upplåtelseformen, beskriver Översiktsplaneutredningens förslag till lagstiftning för att säkra hyresrättsändamålet


Statsstöd och upphandling vid markexploatering
Ulf Vannebäck från juridiska institutionen i Umeå presenterar sin doktorsavhandling om Rätten, marknaden och marken


Markanvisningsavtal och markanvisningar
Kjell Sollbe, f d chefsjurist på Fastighetskontoret i Malmö, analyserar hur avtal som inte är bindande fastighetsförsäljningar ska hanteras i praktiken


Exploateringsavtal
Olof Moberg, förbundsjurist på SKL, beskriver bundenheten i exploateringsavtal


Moms och kommuners markförsäljning

Lena Blomstedt från PwC i Gävle förklarar de momsregler för driftskostnader och investeringsmoms som hör samman med kommunernas försäljning av mark


Viten och tilläggsköpeskillingar
Ulf Jensen, professor emeritus från Lunds universitet beskriver skillnader och likheter mellan viten och tilläggsköpeskillingar och hur de kan användas för att styra dem som köper mark från kommunen


Är tomträtter ett alternativ?
Fredrik Warnquist från Fastighetsvetenskap, LTH, visar vad som kan styras med tomträttsavtal och vilka styrningar som inte är möjliga

 

Förvärvstillstånd
Anna Orestig, samordnare på Jordbruksverket, gör en genomgång av jordförvärvslagstiftningen och vad som särskilt berör kommunernas köp och försäljning av fastigheter 

 

När: 

Seminariet äger rum mellan kl 9-16 den 14 november i Palaestra.

 

Var:

Palaestra är beläget vid universitetsplatsen mitt i Lund, adressen är Paradisgatan 4.


Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt fyllig kursdokumentation) är 4 995 kr plus moms. Överskottet kommer att användas för forskning på avdelningen.

 

Anmälan sker via ett formulär som finns här!

Seminariet kan bli övertecknat så anmäl Dig i god tid för att få en garanterad plats. För frågor går det bra att mejla seminarium@lantm.lth.se eller att ringa tel. 046 222 73 92. Sista dag för anmälan och återbud är den 1 november 2019.

 

Bästa hälsningar


Ulf Jensen & Fredrik Warnquist 
Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet


Läs mer om Seminariedag Kommunala marktransaktioner 14 november 2019 och anmäl dig här!

 

Publicerat: Onsdag 5 Juni