Anmälan öppen till Mary Juuselas workshop under SBdagarna!

Det välmående samhället börjar med dig!

Mary

 

År 2003 påbörjade den då 19-åriga journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. För att förstå utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde hon hemma hos 700 svenska familjer där Mary studerade vad som händer hos barn och vuxna när vi möter intolerans och utanförskap, på individ- och gruppnivå.

 

Nu, femton år senare, har Mary Juusela skapat ett verktyg som hjälper oss att övervinna fördomar och fientlighet. Hennes toleransföreläsningar drar fulla hus och hennes verktyg, Lika Olika-metoden, används bl a. inom värdegrundsarbete i ett 80-tal svenska och åländska skolor, i knappt 100 företag och i drygt 35 kommuner, där med fokus på psykisk hälsa, integration och varje människas rätt att nå sin fulla potential.

 

Mary kommer att, utöver sin föreläsning, hålla en workshop under Samhällsbyggnadsdagarna.

 

Du som har biljett till Samhällsbyggnadsdagarna är välkommen att anmäla dig till den genom att mejla till info@samhallsbyggarna.org! 

 

Observera att antalet platser är begränsat. Mer information kommer inom kort!

 

 

Publicerat: Måndag 24 Juni